Werkwoorden

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Nederlands Dialect
Aantonen Aantuune
Afblijven Aafbliéve
Aflikken Lebbere
Afranselen Aafpreugele
Afslaan Aafslaon
Amuseren Amezaere/Amezeere
Appen (digitaal bericht versturen) Eppe
Bedelen (om iets) Giézele / Granke
Begeven (zich …) Begaeve
Bekeren Bekiére
Bekleden Bekleije
Bekvechten Stechele/Straevele
Beleven Belaeve
Beloven Belaove
Bepalen Bepaole
Beschadigen Verroepzakke
Besluiten Beslaote
Bewegen Bewaege
Bezorgen Bezörge
Bibberen Razele
Bieden Bieje
Bijblijven Beejbleve
Bijten Biéte
Blazen Blaoze
Blijven Bliéve
Breken (b.v. eieren) Klutse
Broeien Breuje
Chatten Chette
Controleren Kontolaere
Creëren Krejeere
De zeis scherpen (met speciaal gereedschap) Haáre (de zeis)
Devalueren Devaluwère
Dienen Deene
Doen Doon
Dopen Duipe
Draaien Dreie, Dreije  
Dromen Druime
Durven Dûrve
Emailen (internet) Ie-meele
Eren Iëre
Ervaren (ondervinden) Aan d’n liéve ôndervônde
Eten Aete
Feliciteren Felesiteere
Fluisteren Smiespele
Foppen Verneuke
Frezen Fraize
Functioneren Funksjoneere
Gaan Gaon
Garanderen Garrendeere
Gebruiken Gebroeke
Geloven .  Gluive
Genieten Geniete
Geven /  Geef (hier) Gaeve / Gaef (heej)
Glijden Sliddere
Golven in water maken (b.v. in bad) Boelieje
Gooien Goëje
Grinniken Greuzele
Haasten Häöste, Huije
Hakken (= dansvorm) Hakkûh
Handhaven Handhave
Hangen,b.v. op een stoel; hangerig zijn Hungele
Hard rennen Stiefele
Hard werken Knuure
Harken Herke
Heen en weer bewegen op het ritme van de muziek Sjoenkele
Heffen/ Tillen Hûffe
Horen Huúre
Hossen (zich dansend en zingend voortbewegen) Hosse
Hossen, hakken (= dansvorm) en springen (in de discotheek) Housse, hakkûh en hosse
Houden Halde
Huilen Bäöke / Schrâwwe
Huiveren/Bibberen/Rillen Schuúvere
Huren Heure
Hurken Huukskes (op de)
Iets organiseren In ut gare hange
Ijsberen Baagere
In en uit lopen Battere, Jakke
Indelen Indeile
Inhalen Inhaole
Introduceren Introdusere
Jammeren Lermeteere
Karnen (Boter) Kenne (Bôtter )
Kiezen of delen Kieze ôf deile
Kijken Kiéke
Kletsen Täöte (alde)
Kneden Knaeje
Knoeien Viézele, Viëzele
Knoeien, Morsen Slabbe
Knuffelen Noebele / Noevele
Kopen Koupe
Kou lijden Oozel lieje
Krabben Kratse / Schoebe / Schôbbe
Krijgen Kriege
Kruipen Kroêpe
Kwijlen Zeivere
Lachen Lache
Laten Laote
Leiden Leije
Leven Laeve
Lezen Laeze
Lijden (bv honger) Lieje
Lopen Laupe
Lopen Loupe
Luiden Luuje
Martelen Mers(t)ele
Meedoen Meijdoon
Mee-eten Meijaete
Meegeven  Meijgaeve
Mekkeren, iets aan te merken hebben op … Meken
Menen Meine
Met vuur spelen Fimpe                         
Mogen Meuge
Mompelen Wauwele
Mopperen, boos zeuren, zaniken Greeke
Mopperen, Kijven, Schelden Kiëve, Kiéve    
Morsen (met eten) Broozele
Noemen Neume
Omdraaien Umdreie
Omhelzen Knoévele
Onderhouden Ônderhalde
Onderscheiden Ônderscheije
Onderwijzen Ônderwiéze
Onkruid wieden Gaeje
Ontbreken Ôntbraeke
Ontkennen, tegenspreken Aafstrieje
Ontvouwen, uit de doeken doen Ôntvouwe
Oordelen Oerdeile
Opbloeien Opbleuje
Openen Eupene
Ophitsen Opstoeke
Opruimen Opruúme
Opschieten Akkordeere
Optreden Optraeje
Opzetten / Organiseren Gare (in ut …..Hange)
Organiseren Orgenizeere
Overdragen Euverdrage
Overgeven / Spugen Speeje
Overhouden Euverhalde
Overkómen Euverkômme
Overleggen Klasjeneere
Overleven Euverlaeve
Overtreffen Euvertreffe
Overwaaien Euverweije
Passeren Passeere
Plaatsvinden Plaats vinge
Plakken Plekken
Ploegen Plooge
Ploeteren Plare
Praten Praote
Presenteren  Prizzenteere
Proberen Prebaere
Proberen Probeere
Prutsen Fiespernölle
Repareren Reperaere
Rimpelen – Kreukelen Frunsele  
Roken Rouke, Rauke
Rooien (bjv. Aardappels) Rooie
Ruiken Rooke, Ruüke
Ruilen Koétele
Ruilen Toesse
Rusten Rûste
Sabbelen / Zuigen Zoebele
Samenwonen Samewoëne
Scheiden Scheije
Schooien/Bedelen Schoëje
Schoon houden Schoënhalde
Schreeuwen Schriëuwe
Schrijven Schriéve
Schrobben / Schrobber Schroebe / Schroeber
Schudden Schôkkele
Schuilen Schoéle
Schuiven Schuuve
Screenen Skriéne
Shoppen Sjoppe
Slapen /Slaapt (hij, zij) Slaope / Slûpt (hae,het)
Sluiten Sloéte
Smeulen – Verkolen Verköle 
Smeulen / Verkolen Verkaole
Snijden Snieje
Spijbelen Hekseschoël halde
Spoelen / gorgelen Görgele
Spreken Spreake
Staan Staon
Steken Staeke
Stoeien Kuite, Muike
Stoeien Rulse, Rúlse
Stoppen Oétscheije
Strijden Strieje
Strijken Striëke
Strompelen – onrustig zitten – onrustig lopen Schravele                            
Strompelen, slenteren, onrustig zitten Schravele
Sturen Steure
Stutten Stiëpe
Toeteren Träöte
Troosten Truüste
Tuiten (oren), Toeteren, Blazen Toéte, Toëte
Uitdiepen Dabbe
Uitkomen Oétkômme
Uitkramen Oét kreije
Uitleggen Oétlegge
Uitleggen Verduutse
Uitnodigen Nuüje / Nuüdige
Uitrekken Oétrekke
Uitspugen Oëtspeeje
Uitwijken Oetwieke
Uitzoeken Oëtzeuke
Uitzoeken Oétzeuke / Oétknoévele
Uitzoeken / Restjes van het land rapen Zeumere
Vals spelen Foétele
Vegen Kaere /Vaege
Vegen Vaege / Kaere
Verbrassen Verwoepse
Verbruiken Optaere
Verdikken Verdieke
Vereren Veriëre
Vergelijken Vergeliéke
Vergeten Vergaete
Verheffen (Stem) Verhûffe (stem)
Verkleden Verkleije
Verkopen Verkaupe
Verlagen Verliëge
Verlaten Verlaote
Verliezen Verlaere / Verleeze
Verlopen (goed laten verlopen) Verlaupe
Vernielen Veranneweere, Verinnewaere
Vernielen Verschandelizaere
Verpotten Verpaote
Verstaan Verstaon
Verwijzen Verwiéze
Verzorgen Verzûrge
Vieren Viére
Vinden Vinge / Vinde
Vliegen Vleege
Voelen Veule
Voorgaan Veurgaon
Vrijen Vreeje
Waaien Weije
Waaien (laat maar …) Weije ( laot mâr )
Wensen Winse
Werken, bezig zijn Kraoze
Weten Weite
Wiebelen b.v. op schoot Foepere                      
Wijzen Wiëze
Wonen Woéne
Worden / Jullie worden Waere / Geej waert
Zanikken Näöle / Sanikke
Zeuren Jengele
Zich slordig kleden Aandoedele
Zich te goed doen Begaaje
Zien Zeen
Zijn (werkwoord) Zien
Zoeken Snubbikke, Zeuke
Zuipen Zoëpe
Zwaaien Winke
Zwaaien/Wuiven Zwaaje
Zweren (huidaandoening) Zwaere
Zwijgen Zwiége

Terug naar Index

Don`t copy text!