ND-v

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

De Letter V
Vaak Duk
Vaatdoek Schôttelslet
Vakantie Vekansie
Vals spelen Foétele
Van lieverlee Aermen oozel, Ermen oozel
Van oudsher Van aldshaer
Van te voren/ Eerst Veure (vân te)
Van voren Vân veur
Vanaf Vânaaf
Vanmiddag Ván naomiddaag 
Vanmiddag Vânmiddig
Vanuit Vânoét
Variatie Variasie
Varken Verke
Varkenshok Verkesschaot
Vast Vas
Vastendag Fesseldaag  
Vee Vieë, Vieje
Veel / Geregeld Dök
Veel te veel Wiets te vuül
Veel, Veel te (koud) Vuül, Vuulste (kald)
Veer (op je hoed) Vaer /Veer
Veertien Vertiën
Veevoer Viëvoor
Vegen Kaere /Vaege
Vegen Vaege / Kaere
Vel (kippen) Vael (kiepe)
Venter Kriëmer
Ver Wiët
Ver weg Wiéd-e-weg
Verboden Verboôje
Verbonden Verbônde
Verbrassen Verwoepse
Verbruiken Optaere
Verdikkeme, potjandorie Verdekke
Verdikken Verdieke
Vereren Veriëre
Verfrommeld Verfoemfaajt
Vergeeld spek (niet goed meer) Gârstig spek  
Vergeetmuts Döppeskop
Vergelijken Vergeliéke
Vergeten Vergaete
Vergeving Vergaeving
Vergiet Doorslaág   
Vergiet Dôrslaag
Vergoeding, loon, salaris Wedde
Verheffen (Stem) Verhûffe (stem)
Verhuur Verheur
Verjaardag Verjeurdig
Verkeer Verkiër
Verkeerd Verkiërd
Verkleden Verkleije
Verkopen Verkaupe
Verkoper Verkouper
Verlagen Verliëge
Verlaten Verlaote
Verleden (jaar) Verleeje, Verléje
Verlegen Verlaege
Verlichting Verleechting
Verliezen Verlaere / Verleeze
Verlopen (goed laten verlopen) Verlaupe
Vernielen Veranneweere, Verinnewaere
Vernielen Verschandelizaere
Verpotten Verpaote
Vers / Vorst Vors
Verscholen Verschäole
Verschrikkelijk goed  Biëstig good
Verschrikkelijk slecht Biëstig slech
Versleten Versleete
Verstaan Verstaon
Verstand hebben van Hummes hebbe van   
Verstand hebben van Hummes vân
Verstoppertje Bergemuuske
Vertrouwen Vertroewe
Verwijzen Verwiéze
Verzoek Verzeuk
Verzorgen Verzûrge
Vest / Zojuist / Alvast Ves
Veter Schoonreem
Via deze weg Naeve deeze waeg
Vier  Veer
Vieren Viére
Viespeuk Vetdèl
Viezerik Voelik
Vijf Viéf
Vijftien Vieftiën
Vijftig Fieftig
Vijver Viéver
Vinden Vinge / Vinde
Vlaamse gaai Bullemerk 
Vlees Vleis
Vliegen Vleege
Vlinderdasje Non-de-juuke
Voederbiet Mangelwortel
Voederbiet Ônkelreup
Voederzak die paarden werden omgehangen Kopzak                            
Voelen Veule
Voeten Veut
Voetganger Vootgenger
Vogelhuisje Vogelhuüske
Vogels Musse
Vogels Veugel
Voile / Kleine voile Foël / Fuulke
Vol Vôl
Vol ijver Iëverig
Vol rimpels / Verdroogd Verschrumpeld
Volgens Volgus
Volle buik – maag Vaolle meelis  
Volle buik / maag Vôlle meeles
Voltooid Vôltoëjd
Voor de deur Vur de deur
Voor en achter Vúr en áchter
Voor jou Vur dich
Vooraan Veuraan
Vooraf Veuraaf
Vooral Veurâl, Vurâl
Vooravond Veuraovend
Voorbeeld Veurbiëld
Voorbij Vurbeej
Voorbij lopen Vorbeejloupe
Voorbode Veurbode
Voordat Veurdet, Vurdât
Voordeel Purfiét, Purfiët
Voordeel Veurdeil
Voordeur Veurdeur
Voorgaan Veurgaon
Voorgekauwd eten Bufke
Voorheen, vroeger Veurhaer
Voorlopig Veurluipig
Voorlopig Vurluipig
Voornaam Veurnaam
Voornoemd (eerder genoemd) Veurneumd
Voorrang Veurrang
Vooruit (in de tijd) Veuroét/Vuroét
Vooruitgang / Vordering Vuroetgang
Voorzien Verzuün, Veurzeen
Voorzover Vur zoëwiéd
Vore / groef Grub
Vorig (b.v. jaar) Vurrig
Vorige Vurrige
Vork Rikske / Verkèt
Vouw / Rimpel Vaaij, Vaaj 
Vraagt (hij) Vrug (hae)
Vrijdag Vriédig
Vrijen Vreeje
Vrijgezel Vreejgezel
Vrijwilliger Vreejwilliger
Vroeger (van) Aldshaer (vân)
Vrouw Vrommes
Vuilnisbak Dreksbak
Vuur Veur
Vuurblik (St. Maarten) Tôntelpot
Terug naar Startpagina
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
Don`t copy text!