ND-t

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

De Letter T
T Gebroken Slot ‘T Gebraoke Slaot
Taai Tei
Tafel Taffel / Taofel
Takkenbos Schans  
Tamelijk Örtelik 
Te koop Te koup
Team (internet) Tiém (internet)
Teen Tiën
Tegen Taege
Tegen elkaar Taegenein
Tegenligger Taegeligger
Tegenwoordig Taegewaorig / Allewiel
Tegenwoordig   Allewiel /Taegewaorig  
Teken (signaal) Teiken
Telefoon Tillefoon
Televisie Tilleviezie
Temperament Temprement
Tenminste Teminste
Terdege Duchtig   
Terdege Vergeldes
Tere huid Tiëre hoéd / Tiëre hoëd
Terug Truuk
Terug kijken Truukkiéke
Terugweg Truukwaeg
Tevreden Kontent, Tevreje
Theedoek Köpkes-handdook
Tien Tiën
Tijd, tijden Tiéd / Tiéje, Tiëje
Tijdens Tiédes, Tiëdes
Tijdgeest Tiëdgeis
Toch / Echter Aevel
Toekomst Toekôms
Toeteren Träöte
Toiletpapier Pleepepeer
Toneelspeler Teniëlspeuler
Tot (afstand) Wies
Tot dan Wies dân  
Tot ziens Hojje
Traditie Tradiesie, Tradisie
Traditioneel Tradiesjoneel
Tralies Spiéle  
Tranen Traone
Trekkar /Speelkar voor kinderen Bolderkèr
Trillen van schrik Triézele
Troosten Truüste
Troshoop Troshoup
Trots Gruuets
Trots / rechtop ( bv lopen ) Kevief
Trots / Verwaand Gruüts
Trottoirtegel Plevuús
Trottoirtegel Pluvuús 
Trouwerij Trouweriej
Trui Triko
Tuin (meestal groenten) Haof
Tuinbonen Wulleboëne
Tuinman / Hovenier Gerdeneer
Tuit van koffiekan Snäöt
Tuiten (oren), Toeteren, Blazen Toéte, Toëte
Tussen Tösse
Twaalf Twelf
Twee Twië
Tweeloops jachtgeweer Twië luips jachgewaer
Terug naar Startpagina
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
Don`t copy text!