ND-m

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

De Letter M
Maakt geen verschil / Maakt niets uit Um ut aeve
Maalmachine voor voederbieten Mangelmeule 
Maand Mand / Maond
Maandag Maondaag, Maondig
Maar Mâr
Maastricht Mestrich
Maat Maot
Maat / Vriend Kameraod
Machine Mesjién
Macht Mach
Mag Meug
Mag (dat …) Maag / Meug
Maïs Meis
Makkelijk Mekkelijk
Mand (wordt tegenwoordig gezegd) Mang
Manier Meniër
Mannen Mansluuj
Markt Merret / Maert / Mèrt
Martelen Mers(t)ele
Maten / Vrienden Kameräöj
Materiaal Matriejaal
Medaille Medaalie / Medalje
Medaille Múdaalie  
Medewerking Meiwerking
Medicijn Medisién
Mee (gaan) Meij ( gaon )
Meedoen Meijdoon
Mee-eten Meijaete
Meegemaakt Meijgemâk
Meegeven  Meijgaeve
Meel (wordt tegenwoordig gezegd) Mael
Meer Miër
Meeuwen Miëuwe
Meisje Megje
Meisjes Vrouwluuj
Mekkeren, iets aan te merken hebben op … Meken
Melig, flauw(e grap) Maelig
Melkbus Melktuit
Melodie Millodiej
Meneer Mesjeu
Menen Meine
Menig Minnig
Mens Minsch
Mensen Minse
Merel Melder
Mest Mis
Mest (vloeibaar) Zeik
Mestoverschot Mis-euverschot
Mestton Zeikton
Mestvaalt Mishaúp        
Met vuur spelen Fimpe                         
Met z’n drieën Met z’n dreeje
Meteen/Onkruid Drek
Meter Maeter
Microfoon Mikrefoon
Middag Middig
Middagdienst R.K. Lof
Middel om paard te trekken Ekhaam
Middel voor trekken van twee paarden Weersholt
Mier Zekdempel
Mierzoet Iëmerig
Mijn mopje (Troetelnaam) Mien möpke
Mik (brood) Wek
Minimaal Minimaol
Minuut Menuut
Misschien Messchien
Modaal Mondaen
Modder / Slijk Knodder
Modder/ Viezigheid Toter
Mode Moëde
Moe Muuj   
Moed Mood
Moeder Mooder
Moeite Meujte
Moet / Moeten Môt / Môtte
Moeten besluiten Môtte besloëte
Mogelijk Meugelik
Mogen Meuge
Mol Moetwórm   
Molen die kaf van koren scheidt Wanmeule
Molenaar Mulder
Moment Mement
Mompelen Wauwele
Mooi Moëj
Mooie /(iets)Moois  Moëje/(wât)Moëjs
Mooie dag Moëje daag
Moois(te) Moëjs(te)
Mopje b.v. slagroom Möpke
Mopperen, boos zeuren, zaniken Greeke
Mopperen, Kijven, Schelden Kiëve, Kiéve    
Morsen (met eten) Broozele
motorfiets Staúmfiets  
Motregent (’t) Smoézelt, Smoëzelt (ut)
Mouwen Moewe
Muis Moés
Mussen Floêtse
Muziek Meziek
Muziekgezelschap Joekskepèl
Muzikale Meziekale
Terug naar Startpagina
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
Don`t copy text!