Dialect – Nederlands

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Dialect Nederlands
Cijfers
1 stoep/2 stoebe Paardenbloem (en)
De Letter A
Aafpreugele Afranselen
Aafstrieje Ontkennen/Tegenspreken
Aál /âl Allemaal
Aandoedele Zich slordig kleden
Aanrèk Aanrecht
Ach Acht
Achtiën Achttien
Aegus Ekster
Aek Azijn
Aerd Zand / Aarde
Aevel Toch / Echter
Akkordeere Opschieten / (Opscheete)
Ald Oud
Alde (klaore) Oude (Jenever)
Alde hoere Stom praten
Aldshaer ( vân) Vroeger ( van)
Alik Heel (niet stuk)
Allewiel /Taegewaorig Tegenwoordig
Alt Altijd ( kort, b.v. in een liedje)
Altiéd Altijd
Alzelaeve Altijd
Amazuur Blaasvermogen
Amezaere Amuseren
Angers Anders  ( wordt nu vaak in het dialect gebruikt )
Aol Aal / Paling
Aoliebiësje Lieveheersbeestje
Aolieneutje Pinda
Appelesién Sinaasappel
Aug Oog
Autoped Step
Aventazie Schik / Genoegen  (Plezeer / Klug)
Terug naar de top
De Letter B
Baagere Ijsberen
Babbelaer Snoepje
Baeje Bidden
Bagge Biggen
Bakhuuske Vrijstaand gebouwde bakoven
Baktand Kies
Bäöke / Schrâwwe Huilen
Baom/ Baojem Zitvlak / Onhandig persoon/ Bodem
Bats Bil
Battere In en uit lopen
Batteriej Batterij / Dik achterwerk
Baum / Buim Boom / Bomen
Begaaje Zich te goed doen
Begién Non
Beijs kante ( vân) Beide kanten ( van)
Bekans / Has Bijna
Belién Balein (in b.v.corset)
Bergemuuske Verstoppertje
Bervuts Blootvoets
Bescheid Bericht / Uitsluitsel
Bewaarschoël Kleuterschool   (Kleuterschoël)
Biëstig good Verschrikkelijk goed
Biëstig slech Verschrikkelijk slecht
Biëstig vuül Erg veel
Bingel Inmaakring / Kousenband
Blaag Kind
Bleik Bleek / Bleekveld
Bliej Blij
Bliksemd (ut) Onderjurk is te zien
blood Bloed
Bluts Bult
Bôch Bed
Boéknagel Navel
Boekspringe Haasje-over
Boelieje Golven in water maken (b.v. in bad)
Boéremôs Boerenkool
Boezeroen Werkkiel / Hemd
bófkônt Geluk hebber
Bôks Broek
Bolderkèr Trekkar /Speelkar voor kinderen
Bölles Hoofd
Bôngerd Boomgaard
Bookeskook Pannekoek van boekweitmeel
Bookesmael/…meel Boekweitmeel
Borsrok Extra warm gebreid hemd
Bôtter Boter / Margarine
Bôtteram Boterham
Bôttermelk Karnemelk
Braomele Braambessen
Brik Baksteen
Broëdtelder Broodschaal
Broensig Bruinachtig
Broozele Morsen (met eten)
Buëntjes / Buënkes Boontjes
Bufke Voorgekauwd eten
Bukvet Rundervet
Bullemerk Vlaamse Gaai
Buún Buhne
Buuske Bosje
Terug naar de top
De Letter C
Champieter Politieagent
Terug naar de top
De Letter D
Daes Paardenvlieg
Dao Daar
Daonao Daarna
Daoveur Daarvoor
Dârtig Dertig (wordt nu vaker gebruikt)
Dekôr Decor
Del (en) Een aantal
Del (fieze) Smeerpoets
Dertiën Dertien
Deurpos Deurstijl
Dieke meun Dikke dame
Diekköpke Kikkervisje
Dinge/ Dinger Dingen
Dinsdig Dinsdag
Doémstok Duimstok / Meetlat
Doënbeej Dichtbij
Doentje Aardewerkpijpje (om iets op te blazen)
Doepdeksel Klein persoon
Doës / Duüske Doos / Doosje
Dônderdig Donderdag
Doorslaag Vergiet
Döppes Pan / Emmer
Döppeskop Vergeetmuts
Dörp Dorp
Dörpel Drempel
Dôrslaag Vergiet
Dorsvlaegel Dorsvlegel
Draeger Bagagedrager
Drats Koffiedik
Dreej Drie
Dreij / Gedreijt Draai / Gedraaid
Dreije Draaien
Drek Meteen/Onkruid
Dreksbak Vuilnisbak
Drekskèr Vuilniswagen
Driekus (ennen) Sul
Druubelke Klein kind
Duchtig Terdege
Duk Vaak
Dumpel Deuk
Dûrf/Dûrve Durf/Durven
Duumelaer Beschermkapje voor een bezeerde vinger
Duumelechtig Onhandig
Duuzelig Draaierig
Terug naar de top
De Letter E
Echgenoët Echtgenoot
Eemus Iemand
Effeng Enfin
Efkes Even / een ogenblik
Egterbôks Paardentuig
Ein / Enne Cijfer een / een b.v. man
Eine zok / Twië zök Een sok / Twee sokken
Ekhaam Middel om een paard te trekken
Elders Ouders
Elf Cijfer elf
Ellestiek Elastiek
En möpke Een mopje b.v.slagroom
Enerzjie Energie
Enne hiëlen toër Zwaar karwei
Ennigste Enige (ste)
Entoesjas Enthousiast
Entrint Bijna
Erm Arm (als lichaamdeel), arm (niet rijk)
Ermen oozel Van lieverlee
Ermooj Armoede
Euverâl Overal
Expaer Expert
Terug naar de top
De Letter F
Falie Billen
Febriek Fabriek
Felesiteere Feliciteren
Fesseldaag Vastendag
Fibberwarie Februari
Fiemel Afwijking
Fiespernölle Prutsen
Fimpe/tôntele Met vuur spelen
Fintwater / Wiejwater Wijwater
Flap Clown / 2,5 centstuk/ Gekke Maondigskrant.
Flaris Flapdrol / Dwaas
Flatse Zakken voor examen
Fleddervötje Graag aangehaald kind
Flet Anjer
Flets Bleek
Fliertsbus Proppeschieter gemaakt van hout van de vlierbessenstruik
Fliés Boodschappentas
Flieske Handtasje
Floets Huismus
Fluiterskiës Limburgse kaas
Flûtje Fluitje
Foël / Fuulke Voile / Kleine voile
Foepere Wiebelen b.v. op schoot
Foës Suf / Vadsig
Foétele Vals spelen
Foézel Jenever
Fornuüs Fornuis
Fotoos/Foto Foto`s / Foto
Frunsels Kreukels
Funksjoneere Functioneren
Terug naar de top
De Letter G
(dât) Gluif ik ni Dat geloof ik niet
(de) Gansen tiéd Steeds
Gaaje Bevallen
Gaar ni Helemaal niet
Gaeje (Onkruid) wieden
Gael Geel
Gaer Graag
Gaeve / Gaef (heej) Geven /  Geef (hier)
Gaffel Grote hooivork
Gans Helemaal
Gäöl/Paettante/Maeter Peettante / Meter
Gaon Gaan
Gäöt Goot
Gare Garen
Gare (in ut …..Hange) Opzetten / Organiseren
Garrendeere Garanderen
Gârsig spek Vergeeld spek
Gas (enne) 8 (in verband met het drogen van 2 x 4 bosjes koren)
Gashoés Ziekenhuis
Geäöpend Geopend
Gebaore/ Gebaorte Geboren/ Geboorte
gedeuns Gedoe
Gedroés (fiës) Gedruis (feest)
Geeter Gieter
Gegarrendeerd Gegarandeerd
Gehôdselt Geschift / Geschud
Geijs-se Ga je
Geijt ( hae, het ) Gaat ( hij, zij )
Geis Geest / Spook
Gekraos / Kraoze Gewerk / Geploeter – Werken / Ploeteren
Gekruuje Kruiden / Specerijen
Gemoedelik Gemoedelijk (tegenwoordig)
Gemuddelik Rustig / Gemoedelijk (vroeger)
Gen speer Niets
Gengelaer Schooier
Geniete Genieten
Genumt Genoemd
Georgenizeerd Georganiseerd
Geprizzenteerd Gepresenteerd
Gerdién Gordijn
Gerizzerveerd Gereserveerd
Geschörgt (vur de vot) Alles nemen zoals het komt . (gezegde)
Gesjmienkt Geschminkt
Gesluns Ingewanden
Gespel / Gaspel Gesp
Getraoje Beledigd
Getske Paadje / Steeg
Gewaere ( laot mich) Laat me mijn gang gaan
Gewès Geweest
Gierhônger Flauwte ( van honger )
Giézele / Granke Bedelen om iets
Gluive Geloven .
Goëje/ Gegoëjd Gooien/ Gegooid
Gôj bôtter Roomboter
Gômmis Gezongen kerkdienst R.K.
Good Goed
Göpsel Hoop
Görgele Spoelen / gorgelen
Gôtstein Gootsteen
Graaf Greppel/sloot
Grats Open riool
Greeke Boos zijn
Greuje / gegreujd Groeien / gegroeid
Greuzele Grinniken
Gritselig Korrelig (bv Griesmeelpap)
Groëte kant 2e groep kleuterschool
Groétmoél Iemand met een grote bek
Groos Fijn gras
Grös Gerust
Grub Vore, groef
Gruús Stuivend puin
Gruüts Trots / Verwaand
Guf (hae) Geeft (hij)
Gunts / Gunder Ginder
Gus Lege bast.van  b.v. eetkastanje
Terug naar de top
De Letter H
Haáre (de zeis) De zeis scherpen met speciaal gereedschap
Haf De vingers kruisen om iets te onthouden (of om niet getikt te worden bij tikkertje)
Hampel/ Haffel Een hand vol
Handpaol Wegwijzer
Hansop Nachtgewaad
Haof Tuin (meestal groenten)
Haofpaatesoep Soep met alle groente uit De Tuin / Rommelsoep
Haop / Haope Hoop /Hopen op…
Haorpinke Haarspeld / Schuifspeld
Häörtje Eierrekje
Häörtje Eierdoosje
Haos Haast (hebben)
Häöstig Haastig (zijn)
Has / Bekans Bijna
Haufpriés Hoofdprijs
Haup / Huip Een Hoop / meervoud
Hause Handschoenen
Hekselmesjiên Hakselaar bijvoorbeeld voor maïs
Hekseschoël halde Spijbelen
Hemelbiësje Lieveheersbeestje
Hemprökske Borstrok
Henneske scheete Platte steen op het water gooien die dan opspringt
Hennevael / Kiepevael Kippenvel
Herke Harken
Hermeniej Harmonie
Hetsbult Bultje v.d. warmte
Heure Huren
Hiëp Platte bijl
Hinkemenke Etensketeltje
Hit (hae , het ) (hae , het ) is geheten/ wordt genoemd
Hoëgmis Gezongen kerkdienst R.K.
Hoés Huis
Hoésstiël Huisstijl
Hojje Tot ziens
Höllewöl Goedzak
Hômmel Onweer, m. n. donder
Hômmel Soort bij
Hôndsker Hondenkar
Hortig Haastig
Hötje lauk Een ui
Hûffe Heffen/ Tillen
Huidvleis Zult
Huij Hooi
Huije Haasten
Huijzölder Hooizolder
Huiwage Langpootmug
Hummes vân Verstand hebben van
Hungele Hangen,b.v. op een stoel
Hutsel Paardenkopstuk
Huukskes (op de) Hurken
Huúre Horen
Huuske W.C.
Terug naar de top
De Letter I
Idderein Iedereen
Idders kiër Iedere keer
Idee/Ideeje Idee/Ideeën
Ie-meele Emailen (internet)
Iëmerig Mierzoet
Iër Eer
Iërder Eerder.
Iérelid Erelid
Iërlik Eerlijk
Iés IJs
Ieske IJsje
Iëuwig Eeuwig
Illestiek Elastiek
Illuk Bunzing
Ing Eng / Smal
Ingketske Eekhoorn
Ingseling Binnenkort
Inisjatief Initiatief
Inkoéle inkuilen (bijvoorbeeld bieten)
Insgeliéks Hetzelfde
Internasjonaal Internationaal
Intersant Interessant
Inteug halde Eigen huis in laten wijden door de buurt
Intrint / Has Bijna
Terug naar de top
De Letter J
Jakke In en uit lopen
Jannewarie Januari
Jengele Zeuren
Joekskepèl Muziekgezelschap
Jônge klaore Jonge jenever
Jöttere Gejaagd – gehaast doen
Juks Jeuk
Jungske Jongetje
Terug naar de top
De Letter K
Kaere /Vaege Vegen
Kalde schôttel Aardappel/vleessalade
Kaldeschiéter Koukleum
Kameraod Maat / Vriend
Kameräöj Maten / Vrienden
Kân ( dât kân ni) Kan (dat kan niet)
Kâns (dich dae ) Ken  (jij die persoon)
Kaoje Kaantjes
Käök Gazeuse
Käöke Een boer laten
Kappes Kool
Kârkling Ketting van paardentuig
Karneval Carnaval
Karresèl Caroussel
kasje weile Overleden
Katenate schollik Geruite katoenen schort
Kattemieske Soort plant
Kefeej Café
Kemeliewage Schooierswagen
Kemissie Commissie
Kenne (Bôtter ) Karnen (Boter)
Kentoër Kantoor
Kèntôn Karnton
Keps Blut
Kerseluchter Kandelaar
Kersjet Corset
Kersjette-liefke Soort b.h.
Keteer Kwartier
Ketirke Kwartiertje
Keuning Koning
Kevief Trots / rechtop ( bv lopen )
Kiebig Grappig
Kiéke Kijken
Kienger Kinderen
Kiengerprinsepaar Kinderprinsenpaar.
Kiepevael /Hennevael Kippenvel
Kieps Pet
Kiër Keer, Maal/ Deur op een spleet open maken
Kierke Big
Kietelstein Afgeronde kiezelsteen
Kiéve Mopperen
Kisjes Hoge werkschoenen
Klak Platte pet met klep
Klamp Amper / Nauwelijks ( of Haarspeld )
Klasjeneere Overleggen
Klats / Kletske Kleine of nog kleinere hoeveelheid
Klauw Driepoot
Kleid Jurk / Kleed
Kleijer (kas) Kleding / Kleerkast
Kleine kant 1e groep kleuterscool
Klingerbuul Offerzak met belletje aan een steel
Klómpe Klompen
Kloprieske Klopper / Garde
Klots Stuk hout
Klötskes Gekloofd brandhout
Klug Plezier / Lol
Klugtig Plezierig /Lollig (e)
Kluntjesmik Suikerbrood
Klup Club
Klutse Breken b.v. eieren
Knaeje Kneden
Knaok / Knäök Bot / Botten
Kneuterke Kleine aardappel
Knip Beurs
Knodder Modder / Slijk
Knoers Soort kraakbeen
Knoévele Omhelzen
Knozel Kleine mug / fruitvliegje????
knuure Hard werken
Koeske Jong / Klein varken
Koétele Ruilen
Koewe Koeien
Kolisse Collissen
Kômp (geej) Komen (jullie)
Kompjoeter Computer
Komplement Compliment
Konkoër Concours / Wedstrijd
Kônt/vot Achterwerk
Kôntekroéper Huichelaar
Kontent Tevreden
Konterbusie Contributie
Kontreije Buurt / Omgeving
Kopdook (Dukske) Hoofddoek (je)
Köpkes-handdook Theedoek
Kopzak Voederzak ( werd het paard omgehangen )
Kotje Cel
Krangs Links / Andersom
Krank Ziek
Kratse /Schoebe Krabben
Krebbele Krassen op papier
Krek Precies
Krempel Krap / Eng
Kreupelènt Onvolwaardig persoon
Kriëmer Venter
Kroeëte Bieten
Kroêk Kruik
Kroékestop Klein persoon
Kroêpe Kruipen
Kroét Stroop
Kroétwis Bundel bloemen/kruiden
Kroewage Kruiwagen
Kroewage / Schörgkèr Kruiwagen
Krötje Iets kleins / Soort knikker
Krunkel Kreuk
Kruujer Schooier
Kruüske Klokhuis
Kruutske Kruisje
Kuite Stoeien
Kukeleböske scheete Koprollen
Kùmasse Leren beenkappen
Kummelik Snel bedorven / Breekbaar
Kump (ut) Komt (het)
Kurboét Balkenbrij
Kussteek Sloop
Kuüj Hok/kooi
Kuúp Wasteil
Kwakel Dennenappel
Kwas Borstel
Kwastelorum Een raar persoon
Kwats Larie
Kwekvors Kikker
Kwellik Amper / Kwalijk
Kwiebus Rare kwast
Terug naar de top
De Letter L
Lache Lachen
Laeve Leven
Laeze Lezen
Laote Laten
Lauk Uien
Laupe Lopen
Lebbere Aflikken
Leeje Leden ( vereniging)
Leet (hae) Hij liet / Hij ligt
Leije Leiden
Leijer Ladder / Trap
Lempes Slungel
Lempke Lampje
Lermeteere Jammeren
Lichtig Meestal
Liefke Borstrok
Lieje Lijden
Liére Leren
Litse Bretels
Löbbes Sul
Lôch Lucht
Loézepiemel Heel klein
Lof Middagdienst R.K.
Löp (hae) Hij loopt
Löt  (hae) Hij laat
Luchtepaol Lantaarnpaal
Luije voellik Luilak/Nietsnut
Luujt/klimpt De klok luidt voor De h.mis.
Terug naar de top
De Letter M
Maag / Meug Mag
Maaieschiéter Bromvlieg
Mael Meel (wordt tegenwoordig gezegd)
Mâk (hae) Hij maakt
Mand / Maond Maand
Mang Mand (wordt tegenwoordig gezegd)
Mangelmeule Molen voor voederbieten
Mangelwortel Voederbiet
Mansluuj Mannen
Maondig Maandag
Mâr Maar
Matriejaal Materiaal
Medaalie / Medalje Medaille
Medisién Medicijn
Meeles Buik / Maag
Megje Meisje
Meij ( gaon ) Mee (gaan)
Meis Maïs
Meister Leraar basisonderwijs
Melder Merel
Melktuit Melkbus
Menuut Minuut
Merret / Maert Markt
Mers(t)ele Martelen
Mesjeu Meneer
Mesjién Machine
Mestrich Maastricht
Meuge Mogen
Meujte Moeite
Meziek Muziek
Meziekale Muzikale
Middig Middag
Miémere Bessen
Mien möpke Mijn mopje (Troetelnaam)
Mieske Jong poesje
Miet Mijt (graan)
Miëuwe Meeuwen
Mik Bruin/wit brood
Mikrefoon Microfoon
Millodiej Melodie
Mishaup Mestvaalt
Mispel Wesp
Moëj Mooi
Moëje/(wât)Moëjs Mooie /(iets)Moois
Moër/Muurke Fluitketel /keteltje
Moés Muis
Moetworm Mol
Moewe Mouwen
Mök Jonge koe
Möpke Mopje b.v. slagroom
Môt / Môtte Moet / Moeten
Muike Stoeien
Mulder Molenaar
Mummelke Framboos
Musjester/Mansjester Ribfluweel
Muuj Moe
Muuskes Biceps
Terug naar de top
De Letter N
Naas Neus (wordt tegenwoordig gezegd)
Nachpôn Nachtjapon
Nâks Naakt / Bloot
Nâkse kiendjes In ut graas Witte bonen tussen snijbonen
Nald / Naold Naald
Nao deze Na deze
Nao hoés Naar huis
Naobere Buren
Näöle / Sanikke Zanikken
Naomiddig Namiddag
Naovenant Naar verhouding
Nasjonaal Nationaal
Neemus Niemand
Nege Negen
Ni Niet
Nierkse Kauwen op b.v. taai vlees
Niggetiën Negentien
Nijig Snel
Noebele / Noevele Knuffelen
Noeits Nooit
Nondejuu Scheldwoord
Non-de-juuke Vlinderdasje
Nuisdook Omslagdoek
Numt / Neume Noemt / Noemen
Nûrges Nergens
Nut megje/Nutte jông Lelijk meisje/Lelijke jongen (ook wel als stout bedoeld)
Nuüje / Nuüdige Uitnodigen
Nuütelik Kregel
Nuutje Kusje
Terug naar de top
De Letter O
Octoëber October
Oeit Ooit
Oéles Po
Oër /Oére Oor / Oren
Oétknoévele Uitzoeken
Oétschoebe Standje geven/ uitschelden
Oétzeuke Uitzoeken
Offiesjeel Officieel
Offiesjele Officiële
Ônderbóks Onderbroek
Ônderscheiding Onderscheiding (tegenwoordig)
Ônderscheijing Onderscheiding (vroeger)
Ôngesiefer Ongedierte
Onjeklônje Eau De cologne / 4711
Ônkelreup Voederbiet
Ontiegelik/Biëstig Ontzettend / Verschrikkelijk/ Erg
Ônverhoeds Onverwacht
Oore halde (de) Soort siësta i.v.m. de hitte
Oozel lieje Kou lijden
Oozelechtig Guur / Koud
Oozelig Het koud hebben
Op snip en äörke Op het nippertje
Opkelder / Opkamer Slaapkamer boven de kelder of halverwege de trap
Opstoeke Ophitsen
Optaere Verbruiken
Optog Optocht
Optraeje Optreden
Orgenizasie Organisatie
Orgenizeere Organiseren
Orgenizeerende Organiserende
Örtelik Tamelijk
Orzjinele/Orzjineel Orginele/Orgineel
Terug naar de top
De Letter P
Paer Peer (vrucht en gloeiIamp)
Paerd en ker Paard en kar
Paeter / Paetoëme Peter / Peetoom
Paol / Päöl Paal / Palen
Paolingstein Gootsteen
Parapluuj Paraplu
Passeere Passeren
Pats Alpinopet
Peezerik Geslachtsdeel van varken (werd gebruikt bij het invetten van de zaag )
Penjwaar Ochtendjas / Peignoir
Perkskestaeke Spel waarbij de cent precies op de streep gegooid werd
Perseniël Personeel
Persoënlik Persoonlijk
Pertiej Partij
Petatte Aardappelen
Petatteperee aardappelpurree
Piépwörsje Klein worstje
Piers Perzik
Pin Gierig persoon
Pindraod Prikkeldraad
Pinteneuker Iemand die zuinig of zelfs gierig is
Pis Urine
Pispötjes Bloemen van heggewinde
Plak Stuk land – veld / snee van bv cake
Plak Aspergesveld
Plak(sperjus) ( Asperges)Veld
Plakke Opschieten
Plare Ploeteren
Plee W.C.
Pletske Droog koekje
Plevuús Trottoirtegel
Plezeer / Klug Lol / Plezier
Plezirrig Plezierig / Leuk
Pliessie Politieagent
Ploog Ploeg
Poes (enne) Boomstronk
Poesiézer Gereedschap(stronk verwijderen)
Poetje Koosnaam voor paardje /pony (ook knikkerkuiltje)
Pôlonaeze Polonaise
Portemeneej Portomonaie
Praos Armstoel
Prazele Wartaal uitslaan
Preem Kachelpook
Prizzenteere Presenteren
Probeere Proberen
Proclemasie Proclamatie
Proêm Pruim
Prônt utzelfde Precies hetzelfde
Pubbe wekske Rozijnenbrood in de vorm van een mannetje
Pulluf/Pulf Dekbed
Pungel Rugzak
Purfiét Voordeel
Pustungske Knaller voor speegoedgeweer
Pùtazie Rotzooi
Pùtroliumlamp Petroliumlamp
Puuzel Puzzel
Puúzel Pluisje
Terug naar de top
De Letter R
Raeje Reden
Raodhoés Gemeentehuis
Raokeliézer Kachelpook
Raokeliézer / Preem  – Kachelpook
Raoze/Raós Rose
Rauke Roken
Razele Bibberen
Reaksie Reactie
Reek Riek
Reem Riem
Rekôr / Rekôrs Record /  Records
Reportaazje Reportage
Resepsie Receptie
Residensie Residentie
Retonde Rotonde
Riéf Rasp
Riej Rij
Rikske / Verkèt Vork
Rippetiesie Repetitie
Roëd / Roëje Rood / Rode
Roeje koél Rode kool
Roës/ ruüske Roos/ Roosje
Roét Ruit
Roetsbaan Glijbaan
Roetse/sliddere Glijden
Roëzeblaedje Rozenblaadje
Rulse Stoeien
Rûs Rust
Ruúzele Ruien
Terug naar de top
De Letter S
Sait Site (Internet)
Sanikke / Näöle Zanikken
Schaal Schil
Schabbernak (enne) Jofel persoon
Schabbernak (op) Op zoek naar
Schans Takkebos
Schebbig weer Slecht weer
Scheerd Ploegmes
Scheif Scheef
Schelf Hooizolder
Scheur Schuur
Schiëper Schaapherder
Schiéresliéper Slijper van scharen en messen
schietbôks Bangerd
Schiéthoés Bangerik / W.C.
Schink (greun) Ham (rauwe)
Schôbbe / Schoebe Krabben
Schoefel Schoffel
Schoëje Schooien/Bedelen
Schoéle Schuilen
Schoester Schoenmaker
Schôkkele Schudden
Schollik Schort
Schoon Schoenen
Schoonreem Veter
Schoop Grote spade
Schoor Onweersbui
Schop Schuur/ Losstaande berging
Schöpke Schuurtje / Klein glas bier
Schöplaepel Soeplepel
Schörgkèr/Kroewage Kruiwagen
Schôttele De afwas
Schôttelslet Vaatdoek
Schouw Schoorsteen
Schouwmantel Schoorsteenmantel
Schôw Bang
Schräömke Krasje
Schravele Onrustig zitten
Schravelvot Iemand die niet stil kan zitten
Schrâwwe / Bäöke Huilen
Schriëuwe Schreeuwen
Schroepgaat Gat in deur voor het schrobwater
Schruuber / Schroeber Luiwagen of schrobber
Schup Spade
Schutteriej Schutterij
Schuumspaon Schuimspaan
Schuunsmarsjeerder Ontrouw persoon
Schuúpe Alles afzoeken / Winkelen
Schuúvere Huiveren/Bibberen
Segrientje Sacharine
Sekrei Soort buisman
Sins Sinds
Sirremoniemeister Seremoniemeester
Sjampiejons Champignons
Sjierurgie Chirurgie
Sjmienk Schmink
Sjôw Show
Sketsj Sketsch
Slaagraum Slagroom
Slabbe Knoeien
Slaope / Slûpt (hae,het) Slapen /Slaapt (hij, zij)
Slaot (Gebraoke) Slot (Gebroken) / Slot in De deur
Slebberke Slabbertje
Slegter Slager
Sleij Slede
Sliddere Glijden
Sliënestroék Struik met blauwe bessen
Slieps Stropdas
Slim/ Slum Slim
Slup Schoot
Slup (pe) jas Frakjas
Smaúslender Deugniet
Smeetwaegs Steenworp afstand
Smerlap Smeerlap
Smiespele Fluisteren
Smik Zweep
Smoézelt (ut) `t Motregent
Snäöt Tuit van koffiekan
Snars Smal / Recht
Snië Sneeuw
Snieje Snijden
Sniejer Kleermaker
Snoét Gezicht
Snôtblaag/snôtblage Onmondig kind /kinderen
Snubbikke Zoeken
Snuupke Snoepje
Sökkerbiete Suikerbieten
Sökkerpaek Dropwater (laurierdrop)
Sökkersteel Zuurstok
Sopkaetel Koperen ketel om was in te koken
Spaaje Spitten
Speeje Overgeven / Spugen
Speklasie Speculaas
Spengske Schuifspeldje
Sperjus Asperges
Spesjaal Speciaal
Spiele Tralies
Spienze Loeren
Spinnejaeger Ragebol
Sponser Sponsor
Spooje Haasten / Spoeden
Spraon /Spraone Spreeuw / Spreeuwen
Spraót Sport van stoel of ladder
Sproéte / Spruutjes Spruiten / Spruitjes
Sproétels Sproeten
Spuitehuuske Brandweerkazerne
Staasie Station
Staats Flink
Staekschup Steekspade
Stâlt op Lijkt op
Staof / Stoof Kachel
Stârtpötje Steelpan
Staumfiets Motorfiets op stoom
Stechele/Straevele Bekvechten
Steevel Laars
Steit / Staon Staat /Staan
Stekbaere Kruisbessen
Stekreup Koolraap
Stem/ Stum Stem
Stiefele Hard rennen
Stiëg Steeds
Stiëpe Stutten
Stillemôs Raapstelenstamppot
Stinkers Afrikaantjes (plant)
Stoek Elec. Schok
Stoekdraod Schrikdraad
Stoep Trottoir
Stölp Stolp
Stông-se / Stônd-se Stond je
Stoof Kachel
Stort Achterkeuken
Straevele Discusiëren
Striéd / Strieje Strijd / Strijden /
Stroebek Peen met zijtakken
Stroebenikkel Rotzak
Stroeë Stro
Stroëk en struuk Struik en struiken
Strônse Opscheppen
Strônt Poep
Strôntker Strontkar
Strôntvleeg Bromvlieg
Ströp Ondeugend kind
Stroum Stroom
Suuporter Supporter
Terug naar de top
De Letter T
Taege Tegen
Taegewaorig / Allewiel Tegenwoordig
Taffel / Taofel Tafel
Tante Hanneke Soort preskop
Täöte (alde) Kletsen
Taperechtig Zenuwachtig / Druk
Tas met schuttelke Kop en schotel
Tattie Viezigheid
Tei Taai
Tein Biezen (om te vlechten)
Telder Eetbord
Tès Jas- / Broekzak
Tèsnuisdook / Tèsnuzzik Zakdoek
Tiém (internet) Team (internet)
Tiën Tien
Tiëre hoéd Tere huid
Tieslepke Pannenlap
Tiskónt Zeurpiet (misschien is er een beter nederlands woord)
Toémel Drukte
Toër Hoofddeksel van kant  / Zwaar karwei
Toesse Ruilen
Toét Toeter
Tômp / Hukske Hoek
Tônnemôs Zuurkool of snijbonen uit de ton
Tôntele/fimpe Met vuur spelen
Tôntelpot Vuurblik (st.Maarten)
Toter Modder/ Viezigheid
Tradiesie Traditie
Tradiesjoneel Traditioneel
Tradiesjoneele Traditionele
Träöte Toeteren
Trapper Pedaal
Trekbuul Accordeon
Triézele Trillen van schrik
Triko Trui
Trumpe Spel met knikkers en centen
Trumpe Een weerwoord geven
Tutter Zuigspeen
Tuúnhaup Brandstapel (St. Maarten)
Twaers Dwars
Twelf Twaalf
Twië Twee
Terug naar de top
De Letter U
Um ut aeve Maakt geen verschil / Maakt niets uit
Ûrges Ergens
Ut (dörp) Het (dorp)
Uüj Sip
Terug naar de top
De Letter V
Vaaj Vouw / Rimpel
Vaege / Kaere Vegen
Vael (kiepe) Vel (kippen)
Vaer /Veer Veer (op je hoed)
Vân veur Van voren
Vânmiddig Vanmiddag
Vastenaovend Carnaval / 3 dagen voor de vasten
Vastenaovestiéd Carnavalstijd
Veer Vier
Velling Velg
Veraevevuüls Onverschillig/Ongeïntereseert
Verdôdselt Kinds worden of zijn
Verduuselt Bewusteloos
Verduutse Uitleggen
Verfoemfaajt Verfrommeld
Vergeldes Terdege
Verhûffe (stem) Verheffen (Stem)
Verinnewaere Vernielen
Verkamezäölt Stuk gemaakt
Verkaole Smeulen / Verkolen
Verke Varken
Verkesschaot Varkenshok
Verket / Rikske Vork
Verlaere / Verleeze Verliezen
Verneuke Foppen
Verroepzakke Beschadigen
Verschandelizaere Vernielen
Verschrumpeld Vol rimpels / Verdroogd
Vertaere Gelag
Vertiën Veertien
Verwoepse Verbrassen
Ves Vest / Zojuist / Alvast
Vetdèl Viespeuk
Veur Vuur
Veuraan Vooraan
Veuraanstaonde Elite
Veurdeur Voordeur
Veure (vân te) Van te voren/ Eerst
Veuroét Vooruit
Vieë Vee
Viéf Vijf
Vieftiën Vijftien
Viére Vieren
Viézele Knoeien
Vinge / Vinde Vinden
Visgaert Vishengel
Vloët Lage ronde bak waar de balkenbrij in afkoelde
Voelik Viezerik
Vôlle meeles Volle buik / maag
Vôltoëjd Voltooid
Vông / Vônd Vinden
Vors Vers / Vorst
Vort Voortaan
Vot/kônt Achterwerk
Vreigelaer Ruziezoeker
Vriédig Vrijdag
Vroebel / Wasriéf Wasbord
Vroedvrouw Baker (hulp bij Het bevallen)
Vroegmis Eerste dienst op zondag R.K.
Vrommes Vrouw
Vrouwluuj Meisjes
Vrug (hae) Vraagt (hij)
Vur de deur Voor de deur
Vur dich Voor jou
Vurâl Vooral
Vurdât Voordat
Vurluipig Voorlopig
Vuül Veel
Terug naar de top
De Letter W
Waar / Waas (ut) Het was
Wae Wie
Waer/ Weer Weer (b.v.mooi weer )
Waere / Geej waert Worden / Jullie worden
Waereld Wereld
Waers Koppig
Wanmeule Molen die kaf van koren scheidt
Wante Handschoenen met alleen een duim
Wao / Waorum Waar / Waarom
Waspinke Wasknijper
Wasriéf / Vroebel Wasbord
Wauwele Mompelen
Wazele Flauwe kul verkopen
Wedde Vergoeding, loon, salaris.
Weeg Wieg
Weersholt Middel voor trekken twee paarden
Weggemenke Broodmannetje
Weije ( laot mâr ) Waaien (laat maar )
Weijt (ut) (het) Waait
Weit (ik) Weet (ik)
Wek Mik (Brood)
Wes Was
Wetmins Weduwnaar
Wet-se Weet je
Wetstein Slijpsteen
Wetvrouw Weduwe
Wichter / Kienger Kinderen
Wiebele Schommelen / niet stil zitten
Wiéd-e-weg Ver weg
Wiej Hoe
Wiejwater / Fintwater Wijwater
Wies dân Tot dan
Wiets te vuül Veel te veel
Wiets Soepel stokje (wilgenhout)
Wiézer Wijzer (klok) Slimmer
Wil-se Wil je
Wingel Windel / Verband
Wings Scheef / Uit de haak
Winke Zwaaien
Wir Alweer
Woej (ik) Wilde (ik)
Woensdig Woensdag
Wördt (ut) Wordt (het)
Wörs (dich) Jij word
Worspin Lange spitse doorn om worst aan te prikken
Wulleboëne Tuinbonen
Wurvel Grendel
Terug naar de top
De Letter Z
Zaor Zuur
Zaoterdig Zaterdag
Zât Dronken / Genoeg
Zeen /Zuut (hae) Zien / Ziet (hij)
Zeik Mest (vloeibaar)
Zeikkelder Gierput
Zeikschöpper Gier-emmer
Zeikstreen Zeurpiet
zeiktón Mestton
Zeiplaúf / Zeipsop Zeepsop
Zeivere Kwijlen
Zeiverlepke Slabbertje
Zekdempel Mier
Zenuwechtig Zenuwachtig
Zestiën / Zivvetiën Zestien / Zeventien
Zeumere Uitzoeken / Restjes van het land rapen
Zeve Zeven
Zif Zeef
Zjurie Jury
Zoë-âs Zoals
Zoebele Sabbelen / Zuigen
Zoë-dât Zodat
Zok (eine) /  Zök (twië) Een sok / Twee sokken
Zônde / Zund Zonden / Jammer
Zôndig Zondag
Zông Zong
Zoormôstôn Zuurkoolton
Zörg hebbe Zorgen hebben
Zörge vur Zorgen voor
Zuús-se Zie je wel
Zwaaje Zwaaien/Wuiven
Zwaegelke Lucifer
Zweel Eelt
Zweithempje Flanellen onderhemd
Zwingel Zwengel
Terug naar de top